A nagyteljesítményű biztosítóbetétek a nemzetközi szabványoknak megfelelő jellemzői

2015.09.15

A gL/gG jelleggörbéjű betétek a vezeték, illetve kábel védelmét szolgálják. Ez olyan - a kábelek­kel pontosan összehangolt - védelmi jelleggörbe, ami lehetővé teszi a kábel maximális kihaszná­lását, valamint bármely kábelkárosodás (termikus vagy elektrodinamikus) fellépése előtt a biz­tos megszakítást.

Az aM jelleggörbéjű betétekre a zárlati áram igen gyors megszakítása, valamint annak igen nagyfokú korlátozása jellemző. Ezek a tirisztorok és tirisztoros berendezések meg nem enge­dett,- és elektrodinamikus - túlterhelése ellen véd.

A gTr jelleggörbéjű (transzformátor) betét névleges feszültsége AC 400 V. Maximális kapcsolá­si képessége 100 kA. A transzformátor névleges áramának 1,5-szerese esetén két órán belül 1,3-szorosa esetén 10 órán belül kapcsol ki. Az áram-idő jelleggörbe a védendő transzformátor­ra különleges pontossággal illeszkedik.